رشته ورزشی
شهریه
توضیحات

یوگا

12 جلسه پیوسته در ماه: 150,000 تومان
8 جلسه در ماه: 120,000 تومان
با مربی درجه یک

شطرنج

12 جلسه پیوسته در ماه: 150,000 تومان
8 جلسه در ماه: 120,000 تومان
با مربی درجه یک

ایروبیک

12 جلسه پیوسته در ماه: 160,000 تومان
8 جلسه در ماه: 120,000 تومان
با مربی درجه یک

بسکتبال

12 جلسه پیوسته در ماه: 160,000 تومان
8 جلسه در ماه: 120,000 تومان
با مربی درجه یک

والیبال

12 جلسه پیوسته در ماه: 160,000 تومان
8 جلسه در ماه: 120,000 تومان
با مربی درجه یک

فوتسال

12 جلسه پیوسته در ماه: 160,000 تومان
8 جلسه در ماه: 120,000 تومان
با مربی درجه یک

هندبال

12 جلسه پیوسته در ماه: 160,000 تومان
8 جلسه در ماه: 120,000 تومان
با مربی درجه یک

پیلاتس

12 جلسه پیوسته در ماه: 160,000 تومان
8 جلسه در ماه: 120,000 تومان
با مربی درجه یک

ژیمناستیک

12 جلسه پیوسته در ماه: 160,000 تومان
8 جلسه در ماه: 120,000 تومان
با مربی درجه یک

تی آر ایکس TRX

12 جلسه پیوسته در ماه: 180,000 تومان
8 جلسه در ماه: 150,000 تومان
با مربی درجه یک

HIIT

12 جلسه پیوسته در ماه: 180,000 تومان
8 جلسه در ماه: 150,000 تومان
با مربی درجه یک

Gym Stick

12 جلسه پیوسته در ماه: 180,000 تومان
8 جلسه در ماه: 150,000 تومان
با مربی درجه یک

بادی پامپ

12 جلسه پیوسته در ماه: 180,000 تومان
8 جلسه در ماه: 150,000 تومان
با مربی درجه یک

کاراته

12 جلسه پیوسته در ماه: 120,000 تومان
8 جلسه در ماه: 100,000 تومان
با مربی درجه یک