فوتسال

کلاس های ورزشی فوتسال (فوتبال داخل سالن) زیر نظر مربیان مجرب و کار آزموده در مجموعه ورزشی بهرام پور برگزار می شود. برای شرکت در کلاس های فوتسال میتوانید در کلاس های آموزشی مجموعه بهرام پور ثبت نام نمایید