شطرنج

کلاس های ورزشی شطرنج توسط مربیان درجه یک در مجموعه ورزشی بهرامپور