ایروبیک

ایروبیک یک ورزش هوازی و بسیار مفید است که عبارت aerobic در انگلیسی به معنای هوازی می باشد. در ورزش ایروبیک شدت تمرینات زیاد و مدت زمان اجرای تمرینات کوتاه است. در ایروبیک معمولا تمرینات به صورت ریتمیک و همراه با حرکات موزون انجام می پذیرد. ایروبیک یک ورزش آسان و کم هزینه می باشد و با توجه به اینکه برای انجام تمرینات ایروبیک از چربی ها به عنوان سوخت و ساز استفاده می شود لذا این ورزش تاثیر زیادی در جهت چربی سوزی دارد.

ورزش ایروبیک در مجموعه ورزشی ایروبیک با مربیان مجرب برای آقایان و بانوان اجرا می شود.