پیلاتس

پیلاتس یکی از ورزش هایی است که ارتباط مستقیمی بین جسم و روح انسان برقرار میکند و تقریبا میتوان گفت عمیق ترین عضلات بدن انسان را مورد هدف قرار می دهد. پیلاتس شامل تمریناتی است که بر بدن و ذهن انسان تاثیر میگذارد و در بالا بردن قدرت و استقامت اعضای بدن و عظلات موثر می باشد. پیلاتس عضلات و مفاصلی را که در کارهای روزانه درگیر هستند را تقویت میکند. پیلاتس بر مبنای 6 اصل تحرک، کنترل، تمرکز، ایجاد نیروی دفاعی، دقت و تنفس بنا شده است. ورزش پیلاتس در مجموعه ورزشی بهرامپور برای آقایان و بانوان برگزار می شود.