نرخ نامه   جلسات آزاد
۱-- میز تنیس رومیزی.   هرجلسه یک ساعت پانزده هزار تومان   و بدون توپ وراکت
۲--زمین بدمینتون. هرجلسه یک ساعت
سی هزار تومان. و بدون توپ وراکت

۳--زمین  سالن های شماره یک و دو  و سه  جهت  جلسات  و سانس های   فوتسال ، بسکتبال‌ ، والیبال. و هندبال  و بدون توپ
 در  جلسات و ساعات عصرها وشب ها از ساعت چهارونیم بعدازظهر تا یازده ونیم شب هرجلسه یکصدوسی هزار تومان
 
و جهت جلسات و ساعات تمامی روزهای هفته صبح ها  از ساعت هفت ونیم صبح تا ساعت چهارونیم عصر  
هر جلسه  یکصدو بیست هزار تومان

ضمنا برای ثبت نام جلسات وسانس های ازاد به دفتر مجموعه ورزشی مراجعه ویا باشماره دفتر مجموعه
32132666
32132667
ویا
موبیل شماره  09133411076
با اقای بهرام پور.
تماس بگیرید

تامین  توپ وراکت وهرنوع ملزومات ورزشی وایمنی وحفاظتی و بیمه ورزشی ومربی ،تماما برعهده متقاضیان وورزشکاران میباشد

30,000 تومان 90 دقیقه.
  •  فعال
  •  معلق
  •  پر شده
  •  انتخاب شده
  •  تعطیل